ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเสริมวัฒนา
  601 ถนนบำรุงเมือง คลองมหานาค ป้อมปราบ กทม 10100
โทรศัพท์: 02-223-7257-8
สายด่วนสำหรับหลอดไฟรถยนต์ฟิลิปส์ 02-223-0011
แฟกซ์: 02-225-6262
อีเมล: info@sahaserm.com
เว็บไซต์: http://www.sahaserm.com